Orkestrets medlemmer 

Hans Odde - trommer, sang
Aage Nilsson -  bas
Per G. Andersen - guitar, sang
Jens Sørensen - keyboard, sang, trompet
Mogens Lindemann-Larsen -  harmonika
Thomas Jensen  - harmonika
Merete Morsing  - harmonika
Arne Morsing (leder)  - harmonika, guitar, sang
Danseorkestret THYLANDIA | 7700 Thisted - Danmark | Tlf.: 40199613